Cura udgiver antologi om vejen til ny velfærd

04.12.2014  |  Af  Diana Bang-Udesen

Den 29. januar 2015 udgiver tænketanken Cura i samarbejde med Forlaget Vindelsti antologien 'Det personlige samfund - personalisme i praksis'.

På flere områder er vores ellers så velsmurte og velfungerende samfund ved at bevæge sig væk fra det, som tjener menneskers egentlige lykke. Det store antal mennesker, der reagerer med stress og mistrivsel, er blot én indikation på dette. Vækst og konkurrence er blevet et formål i sig selv, også selv om det er på bekostning af sundhed og trivsel. Upersonlige systemer fremstår som "nødvendighedens politik", selv om mennesker gerne ville være foruden.

Cura vil sætte spørgsmålstegn ved fornuften og legitimiteten i centralisme, bureaukrati og markedsgørelse som de herskende samfundsparadigmer. Derfor står Cura i samarbejde med forlaget Vindelsti bag udgivelsen af to antologier - den første med titlen Det personlige samfund - personalisme i praksis, som udkommer den 29. januar 2015. Antologi nummer to udkommer i april 2015 med titlen Det relationelle menneske - personalisme i perspektiv.  

I antologierne giver Cura ordet til eksperter, fagfolk og dygtige praktikere, der belyser hvordan relationer, værdighed og menneskers engagement igen kan komme i centrum i vores velfærdssamfund. Hvordan samfundet kan blive personligt

Udgivelsen af første antologi fejres med et reception i Vartov, Farvergade 27, Kbh. K, store sal, hvor flere af forfatterne vil være til stede samt kunstneren, der har illustreret antologien med original kunst, Karsten Auerbach. Det er den 29. januar 2015,  klokken 16 og også du er hjerteligt velkommen! 

Det relationelle menneske- og samfundssyn
I antologierne beskriver en række kendte og anerkendte forfattere, fagpersoner og praktikere, hvordan det relationelle menneske- og samfundssyn personalismen kan reflekteres og praktiseres inden for en række forskellige videns- og virkefelter i samfundet - frivilligt arbejde, undervisning, ledelse, arkitektur, design, boformer, ældrepleje, terapi, borgerinddragelse, demokratisk deltagelse, udvikling og konfliktløsning.

Forfatterne i første antologi er bl.a. fremtidsforsker Anne Skare, sociolog Emilia van Hauen og tidl. plejehjemsleder Thyra Frank. I anden antologi vil bl.a.  Grundtvig-kenderne Ove Korsgaard og Regner Birkelund bidrage sammen med rektor Elsebeth Gerner Nielsen, videnskabsjournalist Tor Nørretranders, tidl. leder af kriminalforsorgen William Rentzmann samt en række internationale repræsentanter for det personalistiske perspektiv på menneske- og samfund.

Tab af relationer og værdighed
Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen Det fælles bedste - introduktion til personalismen, som arbejder med Cura’s internationale og videnskabelige relationer, har med sin bog, der nu er kommet i 3. oplag, gjort personalismen tilgængelig på dansk. De to antologier skal ses som efterfølgere til Det fælles bedste.

- Det er første gang, også internationalt, at personalismen bliver omsat så konkret til samfundsmæssig praksis og det er noget, der bliver lagt mærke til også udover Danmarks grænser, fortæller Jonas Norgaard Mortensen.

- Når vi ved, at menneskers gode liv afhænger af, om de føler sig som en del af et fællesskab, engagerer sig, er noget for nogen og bliver behandlet med respekt, så burde relationer og værdighed også være centrale pejlemærker i vores udvikling af velfærden, men sådan er det ikke. Tværtimod betyder centraliseringen, urbaniseringen og markedsgørelsen sammen med digitaliseringen, at vi står med et historisk tab af social kapital og menneskelighed i vores samfund, siger direktør for Cura, Karen Lumholt, der sammen med Jonas Norgaard Mortensen har redigeret antologien. 

Med antologierne ønsker Cura at kvalificere og præge den danske debat om fremtidens velfærdssamfund med afsæt i det tankesæt, som kaldes personalismen. Se meget mere om personalisme på www.personalisme.dk.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om antologierne eller receptionen den 29. Januar 2015 fås ved at kontakte Jonas Norgaard Mortensen, jonas@cura.dk eller Karen Lumholt, karen@cura.dk. Du kan bl.a. downloade uddrag fra bogen, bogens omslag i forskellige udgaver og forfatterenes portrætter her.

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk