Relational Welfare

28.05.2015  |  Af  Filip Hove Kristensen

I det seneste årti har udviklingen af den offentlige sektor og forståelsen af velfærd været til debat. Der går ikke en dag uden, vi hører om nye initiativer; den offentlige service skal effektiviseres, slankes og optimeres,  og velfærdsydelserne skal moderniseres. Mantraet; ’mere for mindre’ har bidt sig fast.

Samtidigt dukker der alternative veje og løsninger op, hvor mantraet  synes at være; ’mere relation - mere velfærd’, eller måske nærmere ’stærkere relationer – bedre velfærd’. Foreløbige erfaringer fra en relationel tilgang til velfærd taler et tydeligt sprog. Når borgere og professionelle møder hinanden i en relationel dialogisk samtale, og sammen ser både pragmatisk og holistisk på udfordringerne, som den enkelte står med, lykkes det ikke alene at skabe bedre og mere bæredygtige løsninger, vi skaber også billigere løsninger.

TAOS Institute Europe, Mandag Morgen, Cura og en række andre partnere byder hermed velkommen til en ny tilbagevendende international konference, hvor ny forskning, nye resultater, nye erfaringer og tankevækkende idéer sætter spot på udviklingen af  ’Relationel Velfærd’.

Læs mere på TAOS Institute Europes hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.

Eller klik her for information i PDF- udgave

 

 

 

Kolofon

Personalisme.dk     |     Copyright 2011     |     Siden er udviklet af Cura     |     Kontakt: cura@cura.dk